Avrupa Birliği Hukuku

56.00 70.00
Yazarlar
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Arif KÖKTAŞ

Katalog Kodu: MH160
 
ISBN: 978-605-68794-2-5
 • Aynı Gün Teslim
 • En Ucuz Ürün
 • Fırsat Ürünü
 • İndirimli Ürün
 • Özel Ürün
 • Yeni Ürün

GÜNCELLENMİŞ
7. BASKI 

Avrupa Birliği hakkında temel konular ile AB–Türkiye ilişkilerini kapsayan kitabımız, okuyucuların ilgisini çekmiştir. Bilhassa Üniversitelerde bir çok lisans/ yüksek lisans öğrencileri için başvuru kaynağı olmuştur. Avrupa Birliğinde ortaya çıkan gelişmeler ise kitabın güncelleştirilmesini gerekli kılmıştır. AB Anayasal Antlaşmasının yürürlüğe girmeyeceğinin anlaşılması üzerine Lizbon Antlaşması hazırlanmıştır. Bu çerçevede güncellemeler kaçınılmaz olmuştur.

Bu baskıda, kitabın temel yapısı bölümler itibariyle korunarak bilgiler güncellendi. Ders kitabı boyutunun aşılmaması amacıyla genişletme yapılmamaya çalışılmıştır.

Kitabın Konu Başlıklar

 • TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE AVRUPA’NIN BÜTÜNLEŞMESİ 
 • AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMLARI ve GÖREVLERİ
 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ve ÖZELLİKLERİ
 • AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK PAZAR NİTELİĞİ ve SERBESTLİKLER
 • ORTAK DIŞ ve GÜVENLİK POLİTİKASI
 • ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK ve ADALET ALANI
  (Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikası)
 • AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
 • Türkiye - AB İlişkileri Kronolojisi (Ek)

YORUM BIRAKINIZ

BENZER ÜRÜNLER